Name : ตัวปั่นเพาเวอร์
ยี่ห้อ : HINO WO4D

Name : ตัวปั่นเพาเวอร์
ยี่ห้อ : HINO WO4D

Name : ตัวปั่นเพาเวอร์
ยี่ห้อ : HINO WO4D

Name : ตัวปั่นเพาเวอร์
ยี่ห้อ : ISUZU 6BG1

Name : ตัวปั่นเพาเวอร์
ยี่ห้อ : ISUZU 6BG1

Name : ตัวปั่นเพาเวอร์
ยี่ห้อ : ISUZU 6BG1

Name : ปั้มเครน
3 ตัน 10 ร่อง

Name : ปั้มเครน
3 ตัน 10 ร่อง

Name : ปั้มเครน
3 ตัน 10 ร่อง

Name : หน้าแปลนเดือยหมู
รุ่น : ISUZU ROCKY 175

Name : ชุดแผงเบรคมือท้ายเกียร์
รุ่น : ISUZU NPR120

Name : ชุดแผงเบรคมือท้ายเกียร์
รุ่น : ISUZU NPR120

ชุดซ่อมดอกจอกเฟืองท้ายFBR25ร่อง

Name : ชุดซ่อมดอกจอกเฟืองท้าย
รุ่น : ISUZU FBR

Name : ชุดซ่อมดอกจอกเฟืองท้าย
รุ่น : ISUZU FBR

Name : ชุดซ่อมดอกจอกเฟืองท้าย
รุ่น : ISUZU FBR

Name : ชุดซ่อมดอกจอกเฟืองท้าย
รุ่น : HINO ZM/ไฮเทค

Name : ชุดซ่อมดอกจอกเฟืองท้าย
รุ่น : HINO ZM/ไฮเทค

Name : ชุดซ่อมดอกจอกเฟืองท้าย
รุ่น : HINO ZM/ไฮเทค

Name:ฝาครอบวาลว์ 6HE 6 HH

Name:ฝาครอบวาลว์ 6HE 6 HH

Name:ฝาครอบวาลว์ 6HE 6 HH

Name:ฝาครอบวาลว์ 6HE 6 HH

Name:ไส้ออยคูเลอร์

Name:ไส้ออยคูเลอร์

 

Name:ไส้ออยคูเลอร์

Name:ไส้ออยคูเลอร์

Name : ชุดซ่อมดอกจอกเฟืองท้าย
รุ่น : ISUZU JUMBO/ROCKY

Name : ชุดซ่อมดอกจอกเฟืองท้าย
รุ่น : ISUZU JUMBO/ROCKY

Name : ชุดซ่อมดอกจอกเฟืองท้าย
รุ่น : ISUZU JUMBO/ROCKY

Name : ปะข้างเกียร์
รุ่น : ISUZU FTR

Name : ปะข้างเกียร์
รุ่น : ISUZU FTR

Name : ปะข้างเกียร์
รุ่น : ISUZU FTR

Name : ชุดซ่อมดอกจอกเฟืองท้าย
รุ่น : ISUZU JUMBO/ROCKY

Name : ชุดซ่อมดอกจอกเฟืองท้าย
รุ่น : ISUZU JUMBO/ROCKY

Name : ชุดซ่อมดอกจอกเฟืองท้าย
รุ่น : ISUZU JUMBO/ROCKY

Name : ฝาเกียร์
รุ่น : HINO HO7D

Name : ฝาเกียร์
รุ่น : HINO HO7D

Name : ฝาเกียร์
รุ่น : HINO HO7D

Name:หน้าแปลนเฟื่องท้าย  I/S-J/B 200 แรง 18 ร่อง (ง่าม)

Name:หน้าแปลนเฟื่องท้ายI/S-J/B 200 แรง 18 ร่อง (ง่าม)

Name:หน้าแปลนเฟืองท้าย I/S BUS,260 18 ร่อง

Name:หน้าแปลนเฟืองท้าย I/S BUS,260 18 ร่อง

Name:หน้าแปลนเฟืองท้าย I/S 21 ร่อง (ง่าม)

Name:หน้าแปลนเฟืองท้าย I/S 21 ร่อง (ง่าม)

Name:หน้าแปลน เดือยหมู FBR

Name:หน้าแปลน เดือยหมู FBR

Name:ปั๊มน้ำฉีดปูน

Name:ปั๊มน้ำฉีดปูน

Name:ปั๊มน้ำฉีดปูน

Name:ปั๊มน้ำฉีดปูน

Name:แหวนลองบู๊ชหัวเก๋ง

Name:แหวนลองบู๊ชหัวเก๋ง

Name:ฐานกรอง SoLa  H/N , I/S

Name:ฐานกรอง SoLa
H/N , I/S

Name:เสายคันเร่ง

Name:เสายคันเร่ง

Name : ฝาเกียร์
รุ่น : HINO HO

Name : ฝาเกียร์
รุ่น : HINO HO

Name : ฝาเกียร์
รุ่น : HINO HO

IMG_6053
Name :กระทะล้อใหม่
IMG_5467
Name :เฟืองยกกระจกไฟฟ้า+มอเตอร์ I/S DECA ซ้าย
IMG_6333
Name : ตู้แช่เย็นรถบรรทุกเก่าญี่ปุ่น
IMG_6062
Name : ผ้าเบรครถบรรทุกเก่าญี่ปุ่น
ยี่ห้อ ISUZU NPR 4 นิ้ว
IMG_6063
Name : ผ้าเบรครถบรรทุกเก่าญี่ปุ่น
ยี่ห้อ ISUZU NPR 4 นิ้ว
IMG_6064
Name : ผ้าเบรครถบรรทุกเก่าญี่ปุ่น
ยี่ห้อ ISUZU NPR 4 นิ้ว
IMG_6073
Name : ผ้าเบรครถบรรทุกเก่าญี่ปุ่น
ยี่ห้อ ISUZU ROCKY 210
IMG_6074
Name : ผ้าเบรครถบรรทุกเก่าญี่ปุ่น
ยี่ห้อ ISUZU ROCKY 210
IMG_6075
Name : ผ้าเบรครถบรรทุกเก่าญี่ปุ่น
ยี่ห้อ ISUZU ROCKY 210
IMG_6059
Name : ผ้าเบรครถบรรทุกเก่าญี่ปุ่น
ยี่ห้อ HINO FC
IMG_6061
Name : ผ้าเบรครถบรรทุกเก่าญี่ปุ่น
ยี่ห้อ HINO FC
IMG_6060
Name : ผ้าเบรครถบรรทุกเก่าญี่ปุ่น
ยี่ห้อ HINO FC
IMG_6070
Name : ผ้าเบรครถบรรทุกเก่าญี่ปุ่น
ยี่ห้อ ISUZU ROCKY 175
IMG_6071
Name : ผ้าเบรครถบรรทุกเก่าญี่ปุ่น
ยี่ห้อ ISUZU ROCKY 175
IMG_6072
Name : ผ้าเบรครถบรรทุกเก่าญี่ปุ่น
ยี่ห้อ ISUZU ROCKY 175
IMG_6056
Name : ผ้าเบรครถบรรทุกเก่าญี่ปุ่น
ยี่ห้อ ISUZU ELF
IMG_6057
Name : ผ้าเบรครถบรรทุกเก่าญี่ปุ่น
ยี่ห้อ ISUZU ELF
IMG_6058
Name : ผ้าเบรครถบรรทุกเก่าญี่ปุ่น
ยี่ห้อ ISUZU ELF
IMG_6077
Name : จานเบรครถบรรทุกเก่าญี่ปุ่น
ยี่ห้อ HINO
IMG_6077
Name : จานเบรครถบรรทุกเก่าญี่ปุ่น
ยี่ห้อ HINO
IMG_6079
Name : จานเบรครถบรรทุกเก่าญี่ปุ่น
ยี่ห้อ HINO
IMG_6065
Name : จานเบรครถบรรทุกเก่าญี่ปุ่น
ยี่ห้อ ISUZU NPR
IMG_6066
Name : จานเบรครถบรรทุกเก่าญี่ปุ่น
ยี่ห้อ ISUZU NPR
IMG_6069
Name : จานเบรครถบรรทุกเก่าญี่ปุ่น
ยี่ห้อ ISUZU NPR
IMG_5958
Name : จานกดครัชยี่
ห้อ ISUZU เครื่อง 6HE1 14″
IMG_5959
Name : จานกดครัช
ยี่ห้อ ISUZU เครื่อง 6HE1 14″
IMG_5960
Name : จานกดครัช
ยี่ห้อ ISUZU เครื่อง 6HE1 14″
IMG_5962
Name : มู่เล่หลัง
ยี่ห้อ ISUZU เครื่อง 4JG 10″
IMG_5963
Name : มู่เล่หลัง
ยี่ห้อ ISUZU เครื่อง 4JG 10″
IMG_5964
Name : มู่เล่หลัง
ยี่ห้อ ISUZU เครื่อง 4JG 10″
IMG_5965
Name : มู่เล่หลัง
ยี่ห้อ ISUZU เครื่อง 6HE1
IMG_5950
Name : มู่เล่หลัง
ยี่ห้อ ISUZU เครื่อง 6HE1
IMG_5952
Name : มู่เล่หลัง
ยี่ห้อ ISUZU เครื่อง 6HE1
IMG_5953
Name : แผ่นกดครัช
ยี่ห้อ ISUZU เครื่อง 4HL 12″
IMG_5954
Name : แผ่นกดครัช
ยี่ห้อ ISUZU เครื่อง 4HL 12″
IMG_5946
Name : ก้านสูบ
ยี่ห้อ ISUZU เครื่อง 6BG1

 

IMG_5912
Name : กระเดื่องวาล์วรถบรรทุก
ยี่ห้อ ISUZU เครื่อง 6HE1
IMG_5913
Name : กระเดื่องวาล์วรถบรรทุก
ยี่ห้อ ISUZU เครื่อง 6HE1
IMG_5914
Name : กระเดื่องวาล์วรถบรรทุก
ยี่ห้อ ISUZU เครื่อง 6HE1
 
IMG_5915
Name : กระเดื่องวาล์วรถบรรทุก
ยี่ห้อ ISUZU เครื่อง 4HG
IMG_5916
Name : กระเดื่องวาล์วรถบรรทุก
ยี่ห้อ ISUZU เครื่อง 4HG
IMG_5919
Name : ปั๊มน้ำรถบรรทุก
ยี่ห้อ ISUZU เครื่อง 6BG1
IMG_5920
Name : ปั๊มน้ำรถบรรทุก
ยี่ห้อ HINO เครื่อง JO8E
IMG_5921
Name : ปั๊มน้ำรถบรรทุก
ยี่ห้อ HINO เครื่อง HO7D
IMG_5922
Name : ปั๊มน้ำรถบรรทุก
ยี่ห้อ HINO  เครื่อง JO8C
IMG_5923
Name : ปั๊มน้ำมันเครื่องรถบรรทุก
ยี่ห้อ NISSAN เครื่อง PF6
IMG_5924
Name : ป๊มน้ำมันเครื่องรถบรรทุก
ยี่ห้อ HINO เครื่อง HO6C
IMG_5927
Name : ปั๊มน้ำมันเครื่องรถบรรทุก
 ยี่ห้อ HINO เครื่อง M10U
IMG_5931
Name : ปั๊มน้ำมันเครื่องรถบรรทุก
ยี่ห้อ ISUZU เครื่อง 6HE1

 

IMG_5933
Name : ปั๊มน้ำมันเครื่องรถบรรทุก
ยี่ห้อ HINO เครื่อง HO7D
IMG_5948
Name : ก้านสูบรถบรรทุก
ยี่ห้อ HINO เครื่อง M10U
IMG_5539
Name :กระปุกพวงมาลัยรถบรรทุก
 ยี่ห้อ TOYOTA BU
IMG_5540
Name : กระปุกพวงมาลัยรถบรรทุก
ยี่ห้อ TOYOTA BU
IMG_5541
Name : กระปุกพวงมาลัยรถบรรทุก
ยี่ห้อ NISSAN คอนดอร์
IMG_5542
Name : กระปุกพวงมาลัยรถบรรทุกห้อ NISSAN คอนดอร์

 

IMG_5543
Name : กระปุกพวงมาลัยรถบรรทุก
ยี่ห้อ NISSAN คอนดอร์
IMG_5544
Name : กระปุกพวงมาลัยรถบรรทุก
ยี่ห้อ NISSAN UD
IMG_5546
Name : กระปุกพวงมาลัยรถบรรทุก
ยี่ห้อ ISUZU R/K
IMG_5548
Name : กระปุกพวงมาลัยรถบรรทุก
ยี่ห้อ ISUZU R/K
IMG_5549
Name : กระปุกพวงมาลัยรถบรรทุก
ยี่ห้อ ISUZU DECA
IMG_5550
Name : กระปุกพวงมาลัยรถบรรทุก
ยี่ห้อ HINO DECA
IMG_5551
Name : กระปุกพวงมาลัยรถบรรทุก
ยี่ห้อ HINO MEGA
IMG_5553
Name : กระปุกพวงมาลัยรถบรรทุก
ยี่ห้อ HINO MEGA
IMG_5555
Name : กระปุกพวงมาลัยรถบรรทุก
ยี่ห้อ ISUZA GIGA
IMG_5556
Name : กระปุกพวงมาลัยรถบรรทุก
ยี่ห้อ ISUZU GIGA
IMG_5560
Name : กระปุกพวงมาลัยรถบรรทุก
ยี่ห้อ HINO FC
IMG_5562
Name : กระปุกพวงมาลัยรถบรรทุก
ยี่ห้อ HINO FC
IMG_5563
Name : กระปุกพวงมาลัยรถบรรทุก
ยี่ห้อ ISUZU NPR
IMG_5564
Name : กระปุกพวงมาลัยรถบรรทุก
ยี่ห้อ ISUZU NPR

 

IMG_3628
Name : หัวฉีดเครื่องรถบรรทุก
ยี่ห้อ ISUZU เครื่อง 6HK1
IMG_3629
Name : หัวฉีดเครื่องรถบรรทุก
ยี่ห้อ ISUZU เครื่อง 6HK1
IMG_3630
Name : หัวฉีดเครื่องรถบรรทุก 
ยี่ห้อ ISUZU เครื่อง 6HK1 
IMG_5905
Name : หัวฉีดเครื่องรถบรรทุก
ยี่ห้อ HINO เครื่อง HO6C

 

IMG_5909
Name : หัวฉีดเครื่องรถบรรทุก
ยี่ห้อ ISUZU เครื่อง 6SD1
IMG_5910
Name : หัวฉีดเครื่องรถบรรทุก 
ยี่ห้อ NISSAN เครื่อง PF
IMG_5911
Name : หัวฉีดเครื่องรถบรรทุก
ยี่ห้อ HINO เครื่อง HO7D
IMG_5935
Name : ปั๊มลมรถบรรทุก
ยี่ห้อ NISSAN เครื่อง PF6
IMG_5936
Name : ปั๊มลมเครื่องรถบรรทุก
ยี่ห้อ ISUZU เครื่อง 6HK1
IMG_5937
Name : ปั๊มลมรถบรรทุก
ยี่ห้อ HINO  รุ่น HO7D
IMG_5938
Name : ปั๊มลมรถบรรทุก
ยี่ห้อ ISUZU เครื่อง 6HE1
IMG_5940
Name : ปั๊มลมรถบรรทุก
 ยี่ห้อ HINO เครื่อง JO8E
IMG_6580
Name : แหนบหลังรถบรรทุก
ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FRR
IMG_6581
Name : แหนบหลังรถบรรทุก
ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FRR
IMG_6582
Name : แหนบหลังรถบรรทุก
ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FRR
IMG_6583
Name : แหนบหน้ารถบรรทุกใช้ได้ทั้ง GIGA PROFIA SUPPERGAT
IMG_6585
Name : แหนบหน้ารถบรรทุกใช้ได้ทั้ง GIGA PROFIA SUPPERGAT
IMG_6586
Name : แหนบหน้ารถบรรทุกใช้ได้ทั้ง GIGA PROFIA SUPPERGAT
IMG_4091
Name : แหนบรถบรรทุก
ยี่ห้อ HINO รุ่น FC
IMG_4092
Name : แหนบรถบรรทุก
ยี่ห้อ HINO รุ่น FC
IMG_4093
Name : แหนบรถบรรทุก
ยี่ห้อ HINO รุ่น FC
IMG_4087
Name : แหนบรถบรรทุก
ยี่ห้อ HINO รุ่น FD

 

IMG_4088
Name : แหนบรถบรรทุก
ยี่ห้อ HINO รุ่น FD
IMG_4089
Name : แหนบรถบรรทุก
 ยี่ห้อ HINO รุ่น FD  
IMG_4079
Name : แหนบรถบรรทุก
ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FRR
IMG_4080
Name : แหนบรถบรรทุก
ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FRR
IMG_4081
Name : แหนบรถบรรทุก
ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FRR 
1
Name : รหัส VIP-5กล่องเครื่องมือเหล็ก 
ขนาด 24×36.5×24 ซม.
2
Name : รหัส VIP-5กล่องเครื่องมือเหล็ก 
ขนาด 24×36.5×24 ซม.
3
Name : รหัส VIP-5กล่องเครื่องมือเหล็ก 
ขนาด 24×36.5×24 ซม.
4
Name : รหัส VIP-5กล่องเครื่องมือเหล็ก 
ขนาด 24×36.5×24 ซม.
5
Name : รหัส VIP-5กล่องเครื่องมือเหล็ก 
ขนาด 24×36.5×24 ซม.
6
Name : รหัส VIP-5กล่องเครื่องมือเหล็ก 
ขนาด 24×36.5×24 ซม.
IMG_6083
Name : ไดร์สตาร์ท
ยี่ห้อ NISSAN เครื่อง PF6

 

IMG_6084
Name : ไดร์สตาร์ท
ยี่ห้อ NISSAN เครื่อง PF6

 

IMG_6086
Name : ไดร์สตาร์ท
ยี่ห้อ NISSAN เครื่อง PF6

 

IMG_6093
Name : ไดร์สตาร์ท
ยี่ห้อ ISUZU  เครื่อง 6SD1
IMG_6094
Name : ไดร์สตาร์ท
ยี่ห้อ ISUZU  เครื่อง 6SD1
IMG_6095
Name : ไดร์สตาร์ท
ยี่ห้อ ISUZU  เครื่อง 6SD1
IMG_6102
Name : ไดร์สตาร์ท
ยี่ห้อ ISUZU เครื่อง 4HF
IMG_6103
Name : ไดร์สตาร์ท
ยี่ห้อ ISUZU เครื่อง 4HF
IMG_6106
Name : ไดร์สตาร์ท
ยี่ห้อ ISUZU เครื่อง 4HF
IMG_6127
Name : ไดร์ชาร์จยี่ห้อ HINO เครื่อง HO7D
IMG_6128
Name : ไดร์ชาร์จยี่ห้อ HINO เครื่อง HO7D
IMG_6131
Name : ไดร์ชาร์จยี่ห้อ HINO เครื่อง HO7D
IMG_6119
Name : ไดร์ชาร์จ
ยี่ห้อ ISUZU เครื่อง 6BG1
IMG_6120
Name : ไดร์ชาร์จ
ยี่ห้อ ISUZU เครื่อง 6BG1
IMG_6122
Name : ไดร์ชาร์จ
ยี่ห้อ ISUZU เครื่อง 6BG1
IMG_6126
Name : ไดร์ชาร์จ
ยี่ห้อ ISUZU เครื่อง 4HF
IMG_6125
Name : ไดร์ชาร์จ
ยี่ห้อ ISUZU เครื่อง 4HF
IMG_6123
Name : ไดร์ชาร์จ
ยี่ห้อ ISUZU เครื่อง 4HF
1
Name : จานเฟืองเดือยหมู HINO FC 11×40
2
Name : จานเฟืองเดือยหมู HINO FC 11×40
3
Name : จานเฟืองเดือยหมู HINO FC 11×40
1
Name : จานเฟืองเดือยหมู ISUZU ELF
2
Name : จานเฟืองเดือยหมู ISUZU ELF
3
Name : จานเฟืองเดือยหมู ISUZU ELF
IMG_5967

Name : ปั๊มโซล่า HINO เครื่อง HO6C

IMG_5969
Name : ปั๊มโซล่า NISSAN เครื่อง PF6
IMG_5499
Name : ระฆัง ISUZU JUMBO 200
IMG_5501
Name : ระฆัง ISUZU JUMBO 200
IMG_5500
Name : ระฆัง ISUZU JUMBO 200
IMG_5462

Name : ถุงลมหน้า NISSAN

   
IMG_5530
Name : สายเกียร์ ISUZU DECA
IMG_5533
Name : สายเกียร์ NISSAN UD
IMG_5472
Name : สายเกียร์ ISUZU NKR
IMG_5474

Name : สายเกียร์ ISUZU ROCKY

 

IMG_5532
Name : สายเกียร์ ISUZU NPR
IMG_5529
Name : สายเกียร์ ISUZU ROCKY
HENO HITECHnew171105-1-1
Name : คัน+สายเกียร์ HENO HITECH
ISUZU DECAnew171105-1-1
Name : คัน+สายเกียร์ ISUZU DECA
ISUZU ร๊อกกี้new171105-1-1
Name : คัน+สายเกียร์ ISUZU ร๊อกกี้

 

IMG_5458
Name ถุงลมหน้า I/S,GIGA
IMG_5465
Name :โช๊คหัวเก๋งหน้า H/N,P/F
IMG_5470
Name :ไฟใหญ่หน้าสิงค์ไฮเทค ขวา
IMG_5457

Name :ถุงลมหลัง โปรเฟีย

 

nissan bigthum
Name : กระจกมองข้าง NISSAN/ISUZU DECA
niaasn bigthum2
Name : กระจกมองข้าง NISSAN/ISUZU DECA
1
Name : กระจกกลม ISUZU GIGA/HINO PROFIA
2
Name : กระจกกลม ISUZU GIGA/HINO PROFIA
3
Name : กระจกซ้ายบานล่าง ISUZU GIGA/HINO PROFIA
IMG_5450
Name :ถุงลมหน้า โปรเฟีย / เขี้ยว
IMG_5452
Name :ถุงลมหน้า โปรเฟีย / เขี้ยว
IMG_5453
Name : ถุงลมหลังโปรเฟีย
IMG_5335
Name : แท่นเพลาโบกี้ H/N ตุ๊กตาอย่างดี
IMG_5336
Name : แท่นเพลาโบกี้ H/N ตุ๊กตาอย่างดี
IMG_5337
Name :แท่นเพลาโบกี้ H/N ตุ๊กตาอย่างดี
IMG_5338
Name : แท่นเพลาโบกี้ I/S,J/B ติดตุ๊กตา
IMG_5340
แท่นเพลาโบกี้ I/S,J/B ติดตุ๊กตา
IMG_5339
แท่นเพลาโบกี้ I/S,J/B ติดตุ๊กตา 
IMG_5353
Name : เฟืองขับ SUMO 3 ตัว 1 ชุด
IMG_5355
Name :ดอกจก I/S,R/K ตัวใหญ่
IMG_5361
Name : ดอกจอก I/S เล็ก
IMG_5364

Name : ยอยเพลาปั่นดั๊มหน้าแปลนใหญ่

 

IMG_5378
Name : สวมเฟืองเพลาปั่นดั๊ม ใหญ่
IMG_5371
Name : หน้าแปลนเฟืองท้าย R/K เล็ก


IMG_5380
Name : แผงเบรคมือท้ายเกียร์ NPR 115
IMG_5385
Name :จานหอยโข่ง P11C 
IMG_5384
Name :ตั่วปั่นเพาเวอร์ EH700 3 รู
IMG_5388

Name :ปั๊มเครน 3T,13F

IMG_5392
Name:ปั๊มเครน 3T,10F
IMG_5396
Name :มอเตอร์ฉีดน้ำปูน
IMG_5397
Name :หม้อลมคลัช
IMG_5401
Name :ปั๊มลม 6BG1
IMG_5411
Name :ไส้ออยคูลเลอร์ I/S 6SD1,6SA1
IMG_5412

Name :ชุดซ่อมดอกจอก H/N,ZM

IMG_5416
Name :ชุดซ่อมดอกจอก FBR 20/25 ร่อง
IMG_5417
Name :ชุดกระจกแต่ง
IMG_5419
Name :ชุดกระจกแต่ง
IMG_5425
Name :แผงออย 6SD1
IMG_5429
Name :ท่อยางอินเตอร์ I/S 
IMG_5431

Name :หม้อลมคลัช NPR 115 แม่ปั๊ม

IMG_5433

Name :หม้อลมคลัช NPR 115 แม่ปั๊ม

IMG_5438

Name :หม้อลมคลัช NPR 120 แม่ปั๊ม

IMG_5440
Name :กรองดักน้ำ 2 ชั้น
IMG_5442
Name :กรองดักน้ำ 2 ชัน
IMG_5444
Name :ขาเบรคจิฟฟี่ R/K

 

 

ถ้าลูกค้าสนใจสินค้า สามารถติดต่อผ่านทาง แบบฟอร์ม ด้านล่างนี้ หรือที่เบอร์ 034-241629


ชื่อของคุณ (ต้องการ)

เบอร์โทรของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ (ต้องการ)

ข้อความของคุณ (ต้องการ)

 

Viptrucksandpart@gmail.com

บริษัท  วีไอพี ทรัคส์ แอนด์ พาร์ท จำกัด

90/2  ม.13  ถ.เพชรเกษม กม.63 .ใกล้ แมคโครนครปฐม ( เยื้องโกลบอลเฮ้าส์ )
ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ. นครปฐม  73000

โทร     : 034-241629-30
แฟกซ์  : 034-241631

เฮีย วิ  :  081-8494952  ,   089-7700717

VIP TRUCKS AND PART CO.,LTD

90/2   moo.13  phetchkasem rd.
Prongmaduer, mueng,
Nakorn Pathom  73000

Tel:  +66 34 241629-30
Fax: +66 34 241631

Mobile : +66 (0) 89 7700717   Mr. Vi